You are here: Home » Mamografie » Mammografické vyšetření

Mammografické vyšetření

Mammografické vyšetření tkáně ženského prsu metodou elektroimpendační tomografie – EIT – nejnovější, absolutně bezpečná, bezbolestná a levná metoda prevence rakoviny prsu.

Tato metoda  využívá nejnovější technologie ve vyšetření mléčné žlázy žen i mužů.  Je vůči organismu velmi šetrná, pro klienta pohodlná, komfortní a zároveň je schopna s velkou vypovídací schopností určit riziko nádorů a jiných patogenních útvarů v mléčné žláze.

Metoda se nazývá elektroimpedanční tomografie (EIT) a je využívána převážně pro mammografii (snímkování mléčné žlázy žen i mužů).

mammografiePřístroj nám poskytuje sadu sedmi snímků mléčné žlázy v příčných řezech. Každý snímek je obrazem jedné roviny příčného řezu mléčné žlázy. Každá z těchto rovin se postupně promítá o sedm milimetrů hlouběji než rovina předchozí.

Takto získané snímky jsou schopné s velkou přesností určit umístění a hloubku zjištěného útvaru v prsu.

Bližší informace na www.abelia.cz nebo na tel.č. 603 113 252

Napsat komentář